rakstirakstiraksti

Pazuduši sapņi
Pazaudēta gaisma
Tā šis mirklis vieno
Tā, ka mūžība to šķir

Neatrastie vārdi
Bezkrāsainas ilgas
Kaut kur visā tajā
Dzīvi ļaudis klīst

Nesaņemtais smaids
Nepasniegtais skūpsts
Visa dzīve paliek
Nedaudz aizelsusies

Nogurušas acis
Piesedz smagi plaksti
Kafija uz grīdas
Bet tu tik raksti…
raksti…

raksti…