Kaut

Kaut kāds karš,
Tikai bez šāviņiem
Un līķu kalniem.
Kaut kāds cirks
Ar akrobātiem,
Bet vai ar klauniem?
Kaut kāds sviests,
Tikai bez krējuma -
Ar augu taukiem.
Kaut kāda Sibīrija
Ar ledus kārtu,
Bez sniega laukiem.

Sitiens, sitiens, pārsitiens. 
Kaut kāda aritmija. 

Bum!
Izlēdzos! Ieslēdzos!
Izlikās vai arī bija?